Van deze sierlijke vogel zijn reeds vele foto's gemaakt. Onderstaand treft u een kleine selectie.