Het Nest

Fase 2: Transport
Het transporteren en plaatsen van een compleet nest, door geheel Nederland, Belgie en het westelijk deel van Duitsland is onze specialiteit.
Maar nesten alleen kunnen ook worden afgehaald bij ons bedrijf of op locatie afgeleverd worden.


Nadat het nest op de locatie is aangekomen volgt de laatste fase, het plaatsen van het nest.